Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Hoe werken wij?

Ons centrum is gespecialiseerd in leerstoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen met normale tot hoge begaafdheid. Het diagnostisch centrum maakt deel uit van Eureka Leuven. Dit betekent dat ook de expertise die wordt opgebouwd in Eureka Onderwijs en Eureka Expert meegenomen wordt in het diagnostisch proces en advies.

De diagnose verloopt als volgt:

 • Meld je aan
  Stuur een mail naar test@eurekaleuven.be
  Vermeld volgende gegevens:
  - Naam
  - Adres
  - Geboortedatum en leerjaar
  - Reden van aanmelding
  - Telefoonnummer

 • Je bezorgt ons een dossier van je kind. Hierin vermeld je de problemen met het leren. Zeg ook wat je van ons centrum precies verwacht.

 • Met dit dossier gaat ons team aan de slag. We vormen een beeld van de problemen. We kijken of ons centrum voldoende meerwaarde kan zijn voor jullie.

Wat hebben we nodig?

Maak een dossier van je kind. Voeg volgende informatie zeker toe:

 • Een kopie van de verslagen van alle eerdere onderzoeken.

 • Een verslag van de leerkracht en/of kopie van het rapport. Hierin staan zijn/haar observaties over de ontwikkeling van je kind;

 • Indien reeds een IQ-test werd afgenomen, vragen we het verslag met alle subtestscores. Je kunt het CLB toelating geven om dit aan ons te bezorgen.

 • Een verslag van de bijwerkleerkracht. Dit kan een logopedist, taakleerkracht of zorgleerkracht zijn;

 • Als uw kind dyslexie of dyscalculie heeft zal u een attest nodig hebben. Voor dit attest hebben we het leerlingdossier van de school nodig. We hebben voor lezen, spelling en rekenen de scores nodig van het LVS (leerlingvolgsysteem). Deze scores zitten in het dossier van uw kind op school. Je neemt contact op met het CLB om die scores aan ons te bezorgen. Dit kan rechtstreeks door het CLB of via jullie.

Dit dossier mail je naar test@eurekaleuven.be. Je kunt het ook opsturen (zie contact).
Afspraken worden niet telefonisch vastgelegd.

Na ontvangst van het aanmeldingsdossier zijn er drie mogelijke reacties

1. Ons centrum is niet geschikt voor je kind

Soms is ons centrum niet het meest geschikt. Dit kan als het niet duidelijk om een leerprobleem gaat.

We verwijzen door naar een ander centrum wanneer er vermoedelijk ook andere problemen zijn zoals:

 • ruimere ontwikkelingsproblemen
 • autisme
 • gedragsproblemen
 • emotionele problemen

Het diagnostisch centrum is gespecialiseerd in leerstoornissen, niet in de hierboven vermelde problematiek.

2. Bijkomend onderzoek wordt voorgesteld

Bijkomend onderzoek wordt voorgesteld:

 • Indien nog geen uitgebreid onderzoek gebeurde
 • Indien we denken dat bijkomend onderzoek nodig is om een zinvol antwoord op je vraag te geven

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. Je kind komt samen met één van de ouders. Deze eerste afspraak verloopt als volgt:

 • Onze medewerker heeft een kort intakegesprek met jullie. Hierdoor krijgen we meer informatie over de ontwikkelingsgegevens. Ook bekijken en evalueren we de lopende begeleiding. 
 • Onze medewerker test je kind. De testing gebeurt in 1 afspraak of gespreid over 2 afspraken, afhankelijk van het aantal af te nemen testen.
 • Het testonderzoek vindt plaats zonder de ouder. 
 • Indien dit nog niet gebeurd is, wordt er eerst een IQ-test afgenomen. De scores van alle subtests omlijnen het profiel. Wat zijn de sterke kanten? Wat zijn de zwakke kanten?
 • We kijken dan verder welke andere testen nog zinvol zijn.

Het adviesgesprek volgt meestal 1 à 2 weken later. Hierin bespreken we de resultaten met beide ouders. Ook je kind moet hierbij aanwezig zijn.

We maken een concrete analyse en geven praktisch advies. Je krijgt een uitgebreid verslag mee van deze diagnose. Indien van toepassing krijg je ook een attest dyslexie of dyscalculie.

3. Je kind is al uitgebreid onderzocht. We stellen een adviesgesprek voor

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. We verwachten hierbij steeds beide ouders en het kind.

Je kind brengt zijn/haar schoolmateriaal mee: agenda, toetsen, schoolboeken, werkboeken van alle vakken. Indien van toepassing, breng je ook map/schrift/blaadjes van zorgjuf, logopediste, remedial teacher, ... mee.

Dit hebben we nodig om zicht te krijgen op

 • het niveau waarop je kind werkt in de klas, bij de zorgleerkracht, de logopediste, …
 • welke fouten je kind maakt, wat wel goed gaat, …

Onze onderzoeker kijkt hoe je kind leert. Met deze informatie stellen we de diagnose scherper. We maken een concrete analyse en geven praktisch advies.
Geen producten
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.