Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Principes

Stevige basiskennis, vaardigheden, zelfkennis

Het basisprincipe dat elke leerling dagelijks succes moet ervaren om te kunnen uitgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen, is universeel geldig.
Eureka Onderwijs stelt zichzelf deze uitdaging door in te zetten op drie pijlers: basiskennis, vaardigheden en zelfkennis.

Leerlingen met automatiseringsstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en ADD met een goed redeneervermogen of logisch denken maken heel sterke vorderingen.
Voor hen zetten we sterk in op het leren leren en het leren compenseren op alle mogelijke manieren.

Voor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk is Eureka Onderwijs geen juiste keuze.
Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis- en thuiswerk. Leerlingen met autisme of ASS hebben snel last van de vele individuele leerlijnen en het actief coachen in de klas.
Voor hen is Eureka Onderwijs minder aan te raden.

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen met ADHD horen niet bij de doelgroep.
Zij hebben nood aan andere invalshoeken dan de compenserende aanpak op vlak van kennis en studeren.
 
 

Een gewoon buitengewoon aanbod met verhoogde zorg

 Gewoon onderwijs  Buitengewoon aanbod
 Leerplannen en  eindtermen

 Intensief studieaanbod

 Klassikaal aanbod  Leerplan
    + Remediëring
    + Vaardigheden
 Examens/toetsen  
   Gedifferentieerd aanbod op individueel niveau in  klasverband
    - Basis = leerplan
    - Remediëring = minimumdoelstelling voor herintegratie
    - Extra = uitbreiding/uitdaging
   Herintegratie in gewoon onderwijs zonder verlies van  leerjaar


Eureka Onderwijs biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan.

Het aanbod is klassikaal maar elke leerling heeft eigen doelstellingen en compenserende hulpmiddelen.
We volgen goedgekeurde leerplannen en hanteren de eindtermen.
Voor leerlingen met een verhoogd tempo in bepaalde domeinen bieden we uitbreiding of extra aan. 
Dit extra aanbod is zowel uitbreiding in hoeveelheid als in moeilijkheidsgraad.
Voor leerlingen met een heel trage evolutie of extra nood aan remediëring, bieden we een beperkter aanbod met minimiumdoelstellingen die nodig zijn voor de herintegratie in het gewoon onderwijs. 
 
 

Principes Eureka Onderwijs  

Innovatief Intensief Creatief Resultaatgericht
 • Nieuwe hulpmiddelen maken en inschakelen
 • Klasuren optimaal benutten
 • Talenten in de verf
 • Expliciete einddoelen op studievlak
 • Nieuwe methodes en technieken ontwerpen en implementeren
 • Multisensorieel onderwijs
 • Individuele aanpak versus gezamenlijke einddoelen
 • Maximale inzet van compensering lange termijn
 
 • Multifocus - verschillende doelen gelijktijdig
 • Creatieve oplossingen
 • Herinstroom na 1 of 2 jaar
 
 • Ouders en netwerk actief betrekken
 • Coaching door lln
 • Zelfontplooiing als volwassene
 
 

Leerlingen zijn actieve participanten van hun eigen leerproces

De lessen vragen veel actieve medewerking, door de specifieke lesmethoden krijgen de leerlingen snel feedback.
We geven de leerlingen hierbij vrije toegang tot compenserende hulpmiddelen.
Weten wat je nodig hebt om je einddoel te bereiken is onmisbaar bij een volwaardige maatschappelijke integratie.
 
 

Hoe leerlingen blijven motiveren?

We zien dat als we intensief inzetten op volgende aspecten, de innerlijke motivatie om te leren toeneemt.

De leerkrachten maken actief gebruik van peer tutoring en coöperatief leren.
De leerlingen leren elkaar ondervragen, elkaar uitleg geven, een andere leerling coachen, hulp aanvaarden, tips geven aan medeleerlingen, leiding nemen, …
Dit alles heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden.

Wij stimuleren intensief gebruik van menselijke hulp. Het is belangrijk om een groot netwerk te creëren rond jezelf.
Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar. Het samen leven en samen leren in groep krijgt veel aandacht.Lijkt onze school iets voor je kind? 
Kom naar onze infoavond.


Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.