Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Leerling centraal

Is onze school iets voor je kind? Schrijf je in voor onze infoavond.    

Studie in de klas

Elke les maakt de leerkracht ruimte voor actieve studiemomenten. Het aanleren van heel diverse studietechnieken staat hier centraal. De leerling leert zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en verwoorden. De leerlingen leren multi-sensoriële vormen inzetten bij het studeren.

 

Zelfsturend leren

De leerlingen hebben een klasaanbod met individuele doelstellingen. Er is een grote interne klasdifferentiatie met aangepaste doelen per leerling. De leerlingen maken actief gebruik van controleboeken. Ze beschikken voor zowat elk vak over oplossingenboeken waarmee ze leren werken. De zelfcontrole staat centraal. De leerkracht treedt op het moment van controle op als coach bij het zoeken en bijsturen van fouten.

Elke leerling beschikt over materiaal dat actieve en geïndividualiseerde werkvormen toelaat:
  • Uitwisbaar bord.
  • Eigen laptop, indien nodig, laptop van school voor sporadisch gebruik.
  • Toegang tot ADIBoeken en audiomateriaal.
  • Aangepaste oefeningen op eigen niveau.
  • Oplossingenboeken.
 

Coöperatief leren

De leerkrachten maken actief gebruik van peer tutoring en coöperatief leren. De leerlingen leren elkaar ondervragen, elkaar uitleg geven, een andere leerling coachen, hulp aanvaarden, tips geven aan medeleerlingen, leiding nemen, … Dit alles heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden.

 

Geïndividualiseerd aanbod in een UDL-leeromving

UDL = universal design of learning, elke leerling aan boord houden.
 
 

Compenserende hulpmiddelen

= hulpmiddelen die toelaten de doelen van het gemeenschappelijk curriculum te bereiken

= voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke integratie


Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.