Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00
Ouders als partner /

Huiswerk en thuiswerk

Onze leerlingen krijgen huiswerk. Omwille van hun achterstanden en hun leerstoornis, is het van belang om de studietijd efficiënt te gebruiken.

Het huiswerk heeft verschillende doelen:

  • Automatiseren en herhalen van basiskennis bijv. dagelijks woorden oefenen voor dictee of Frans.
  • Inoefenen van nieuwe leerstof bijv. een reeks basisoefeningen.
  • Herhalen van leerstof die in de klas al werd ingestudeerd bijv. een toets voorbereiden, een schema ondervragen, … .
  • Vaardigheden oefenen bijv. een mindmap maken, een stappenplan volgen, …

 

De DATA of dagelijkse taken zijn routinetaken die de leerling mits wat oefening zelfstandig kan uitvoeren.Het gaat over tafels, Franse woordjes, …
De leerlingen starten deze taken elke dag zoveel mogelijk zelfstandig. De inhoud en het doel staan van tevoren vast.

De andere taken zijn de agendataken gekoppeld aan de lesinhoud van die dag. Hierbij verwachten we dat de ouders bijspringen of bijsturen indien nodig. Ouders controleren ook de kennis van hun kind. De ouders signaleren aan de leerkracht als iets niet goed ging. Dit laat ouders toe de aanpak en technieken van Eureka Onderwijs goed onder de knie te krijgen. Later kan je als ouder hierop terugvallen om je kind in het verdere proces beter te kunnen begeleiden.

We houden sterk rekening met de leeftijd van het kind en met zijn of haar mogelijkheden. Er is steeds communicatie mogelijk om aangepast huiswerk te voorzien in hoeveelheid of moeilijkheid. Huiswerk en thuiswerk moet een meerwaarde hebben! Oververmoeidheid of elke dag ruzie willen we vermijden. Goed overleg is hiervoor de sleutel. 
Over ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingen school:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop