Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00
Info school /

Doelgroep

Eureka Onderwijs richt zich in de eerste plaats tot normaal tot hoogbegaafde kinderen tussen 7 en 14 jaar. Ze hebben leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dysfasie, dyspraxie, ADD en aanverwante leerstoornissen. Het zijn leerlingen met interesse in de wereld en de actualiteit die op lange termijn kiezen voor hoger onderwijs.

Onze school is gespecialiseerd in het aanbieden van innovatief en intensief onderwijs dat leerlingen met leerstoornissen meer kansen geeft om ASO of TSO met succes te volgen. We bieden onderwijs aan op het niveau van het 2de leerjaar tot en met de 1ste graad secundair onderwijs. De leerlingen blijven in principe 2 jaren. Korter of langer kan in overleg met de ouders.

Eureka Onderwijs hanteert begaafdheidsnormen nl. 
VIQ (verbaal IQ) >95 voor het basisonderwijs, VIQ >100 voor het secundair onderwijs. 

Volgende groepen krijgen extra aandacht:

  • Leerlingen dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dysfasie, dyspraxie en ADD
  • Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren
  • Leerlingen met nood aan individuele aanpak zoals leerlingen met een ziektegeschiedenis, leerlingen met didactische tekorten door schoolkeuze, leerlingen die verhuizen uit het buitenland, anderstalige leerlingen, …


Voor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk is Eureka Onderwijs geen juiste keuze. Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis- en thuiswerk. Leerlingen met autisme of ASS hebben snel last van de vele individuele leerlijnen en het actief coachen in de klas. Voor hen is Eureka Onderwijs minder aan te raden.

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen met ADHD horen niet bij de doelgroep.
Zij hebben nood aan andere invalshoeken dan de compenserende aanpak op vlak van kennis en studeren.

We leggen geen basisnormen voor schoolvorderingen op. De leerlingen van het basisonderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij hun leeftijdsgroep.
Over ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingen school:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop