Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Diagnose en advies

Diagnose, advies en begeleiding

Meld je hier ook aan voor de school.

Ons diagnostisch -en adviescentrum werkt contextueel en met de vraag van ouders en/of school als centraal punt.

Ons onderzoek is multidisciplinair. Voor aanvullende onderzoeken doen we beroep op externe disciplines.

Ons testteam heeft ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met een leerstoornis in de klas. Wij geven dan ook concrete, werkbare adviezen en bruikbare tips voor ouders, de school en de leerkrachten. Schoolondersteuning van ouders en schoolteams en opstellen van een individueel handelingsplan is mogelijk.

Hoe aanmelden?
Stuur een mail naar test@eurekaleuven.be
Vermeld volgende gegevens:
- Naam
- Adres
- Geboortedatum en leerjaar
- Reden van aanmelding
- TelefoonnummerAdvies na de diagnose

En nu? De diagnose is gesteld. Je weet welke leerstoornis(sen) je kind heeft. Hoe moet het nu verder? Wat wil dit zeggen voor de toekomst van je kind?
Hoe kunnen zijn of haar talenten wel optimaal ontwikkeld worden? Welke vaardigheden heeft je kind nodig om om te gaan met zijn/haar leerstoornis?

We bespreken samen de sterke en zwakke kanten. We evalueren ook het effect van de leerstoornis(sen) op alle schoolvakken.

Het advies gaat ook over de lopende begeleiding. Zo kunnen we aanraden om de prioriteiten opnieuw te evalueren.

Het advies is uitgebreid en concreet, zowel op korte als langere termijn en kadert in een ruimer geheel.

Ons advies is gericht op het kind en de ouders. Ook tips voor de school en externe hulpverleners komen aan bod.
Dit kunnen de zorgleerkracht, logopedist, etc. zijn. Zij kunnen aanwezig zijn tijdens het gesprek als de ouders dit wensen.

 

Ouders als coach

We schakelen de hulp van de ouders in. Daarom is ons advies ook op hen gericht. Samen bekijken we wat mogelijk is.
Hoe ondersteun je je kind het best? Je kind leert beter wanneer je als ouder actief coacht.
Daarom laten we je kennismaken met onze technieken en methodes.
We gebruiken ze ook in onze school en we weten dat ze werken.

 

Begeleiding van leerlingen

Onze coaches begeleiden leerlingen met ernstige leerstoornissen. De coaching gebeurt buiten de schooluren.

Tijdens deze sessies leert je kind: · werken met onze technieken en methodes  · hoe het het best leert  · zijn sterktes en zwaktes beter kennen en hoe ermee om te gaan

 

Begeleiding van scholen

Ook scholen kunnen contact met ons opnemen. Wanneer ze bijkomend advies wensen rond de aanpak van één of meerdere leerlingen met ernstige leerstoornissen in hun eigen school. Dit gebeurt op vraag van en in samenspraak met de ouders.

We zoeken naar de meest werkbare en optimale begeleiding.

  • Hoe pak je dit leerprobleem het best aan in de klas? 
  • Welke hulpmiddelen kan je gebruiken? 
  • Hoe kan je aan de slag met redelijke aanpassingen?


Geen producten
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.